Analiza calitativă fundamentată a circuitelor electronice neliniare
Lucrare de stat - 1983. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Sumar Partea 1 -pdf (174kb)

I. Memoriu justificativ Partea 2 -pdf (1469kb)
   A. Rezumat p1
   B. Extensie
      1. Planul practic p3
      2. Planul teoretic p5
      3. Planul global p11
      4. Planul raportului teorie-practică p25
      5. Planul didactic p29
      6. Planul tactic p35
      7. Planul dinamic p36
      8. Planul cognitiv p39

II. Introducere p39 Partea 3 -pdf (1559kb)

III. Iniţiere
   A. Generalităţi p41
   B. Caracteristicile elementelor
      1. Aspecte generale p45
      2. Elemente liniare p52
      3. Dioda semiconductoare (ipoteze diverse) p53
      4. Dioda semiconductoare (ipoteze standard) p58
      5. Dispozitive neliniare - (general) p61
      6. Ipoteze despre tranzistori bip. (general) p65
      7. Ipoteze despre tranzistori - (ipotete standard) p65
      8. Ipoteze privind dispozitivele multiterminale p74
   C. Aspecte legate de tratarea vectorială Partea 4 -pdf (853kb)
      1. Generalităţi p79
      2. Spaţiul vectorial normat Rn p80
      3. Funcţii vectoriale de variab. vectorială p82
      4. Elemente de analiză în Rn p84
      5. Teorema fundamentală a funcţiilor implicite p85
      6. Teorema de inversiune locală p87
      7. Teorema de inversiune globală p91
   D. Obţinerea ecuaţiilor de regim staţionar Partea 5 -pdf (485kb)
      1. Obţinerea ecuaţiilor prin metode diverse p101
      2. Obţinerea ecuaţiilor prin metoda tăieturii p105
      3. Calculul lui G (explicaţii) p108
      4. Calculul lui G (exemplu) p111
      5. Calculul lui B şi relaţia finală p112
   E. Discuţia ecuaţiilor de regim staţionar Partea 6 -pdf (1594kb)
      1. Generalităţi p115
      2. Problema existenţei unei soluţii p119
      3. Problema unicităţii soluţiei p122
      4. Problema existenţei unei soluţii unice p138
      5. Raportul dintre "intrare" şi "ieşire" p148
   F. Calculul soluţiilor Partea 7 -pdf (1171kb)
      1. Introducere p153
      2. Metode de punct fix p156
      3. Metode de tip Newton p166
      4. Metoda coborîrii gradientului p172
      5. Metodă pentru modele standard p181 Partea 8 -pdf (1681kb)
      6. Calculul marginilor soluţiilor şi rolul său p187
      7. Viteza de convergenţă a algoritmilor de calcul p207

IV. Partea teoretică p221 Partea 9 -pdf (1390kb)
   A. Obţinerea ecuaţiilor statice a circuitelor cu tranzistori bipolari
      1. Generalităţi p223
      2. Metoda tăieturii - prezentare p231
      3. Multiportul neliniar p232
      4. Restricţia liniară p244
      5. Obţinerea ecuaţiilor standard p249
   B. Clase speciale de matrici Partea 10 -pdf (1552kb)
      1. Clasa matricilor P0 p251
      2. Clasa matricilor P p253
      3. Alte clase şi relaţii între ele p253
      4. Aplicaţii p256
   C. Rezultate privind existenţa şi unicitatea soluţiilor ecuaţiei F(x) + AX=B p261
   D. Obţinerea şi discutarea ecuaţiei AF(x) + BX=C p283 Partea 11 -pdf (859kb)
      1. Obţinerea ecuaţiei circuitului cînd nu există G p283
      2. Clase de perechi de matrici p287
      3. Teoreme de existenţă şi unicitate pentru ecuaţia AF(x) + BX=C p291
   E. Rezultate privind continuitatea, mărginirea soluţiilor şi calculul lor p295
      1. Teoreme de continuitate şi mărginire p295
      2. Teoreme privind calculul soluţiilor p298

V. Aplicaţii Partea 12 -pdf (1439kb)
   A. Teoreme de sinteză a circuitelor bistabile
      1.Generalităţi p301
      2. Metoda generală de aplicare a teoremelor de unicitate p304 - exemplul 1 p305 - exemplul 2 p311 - exemplul 3 p322
      3. Circuite multiport cu o bornă comună (o proprietate specială) p331 Partea 13 -pdf (1720kb)
      4. Prima teoremă: circuite cu un tranzistor BP. p335
      5. A 2a teoremă: circuite de clasa 2 p344
      6. A 3a teoremă: circuite de clasa 3 p356
   B. Regimul tranzitoriu al circuitelor cu TB Partea 14 -pdf (1420kb)
      1. Introducere p367
      2. Exemplu de obţinere şi discuţie a ecuaţiei diferenţiale normale a circuitului p368
      3. Obţinerea ecuaţiilor diferenţiale în formă normală a circuitelor cu TB Partea 15 -pdf (855kb)
      4. Teoreme privind ecuaţiile obţinute p403
      5. Estimarea timpului de comutare -exemplu p410
   C. Algoritmi implementabili Partea 16 -pdf (526kb)
      1. Introducere. Generalităţi p413
      2. Program pentru verificarea condiţiei standard A e Po p415