Bi(bli)ografie - Sumarul eseurilor explicative

Internet, sinaptica intelectuala, manipulare mediatica, educatie si explicatie

Estetica si dragoste în predarea electronicii . Proiect abandonat de Lucrare de stat - 1982

Analiza calitativa fundamentata a circuitelor electronice neliniare. Lucrare de stat-1983 . Electronica si telecomunicatii, Iasi [] Partea 2  - Memoriu justificativ[]

Caiet service 1988. Electronica Bucuresti (exercitii de explicatie in electronica)-selectie:

Suplimentul periodic informativ în sprijinul perfectionarii pregatirii profesionale ; Orientarea pregatirii profesionale. Examinarea depanatorilor din fabrica service;

Semnalul sinusoidal si prelucrarea lui ;  Principiile transmiterii imaginii ; Iluzie sinusoidala

Bucla de CAF - Principii ; Aplicatiile multiplicatorului ; Specificul rationamentelor "în bucla"

Lucrare de stat - 1990. Facultatea de Matematica Bucuresti. Observatii privind predarea matematicii in Romania

Vers une vision systémique du processus de l'explication. Récit d'une recherche sur l'intégration de la pédagogie, de l'ingénierie et de la modélisation - Thèse de doctorat, 1999 Montreal

Citeva remarci "tehnice" privind dialogul pe News, 8 noiembrie 1995

Manipulare prin discurs despre manipulare- semnal de presa comentat,  SDM 19-02-2004

Protestul fata de condamnarea ziaristilor de la Ziua, s.c.r. 13 octombrie 1996

[nepublicat] Adaptability and cooperation on WWW: between quality of service and quality of instruction

Rosca, I., Morin, A. Peut-on redécouvrir le dialogue entre l'enseignant et l'apprenant dans le processus de l'instruction informatisée? (May we rediscover the dialog between teacher and learner in the processes of computer based instruction?), 64e Acfas congress, Montreal, 1996

Rosca, I., Morin, A. L'explication a-t-elle encore sa place dans les communications pédagogiques informatisées ? 68e congress AGFAS, 2000, 19 mai

Paquette, G., Rosca, I. An Ontology-based Referencing of Actors, Operations and Resources in eLearning Systems, SW-EL, 2004

Rogozan, D., Paquette, G., Rosca, I.. Évolution de l'ontologie utilisée comme référentiel sémantique dans un systeme de téléapprentissage (Evolution of an ontology used as semantic reference system in a tele-learning system), Université de Technologie de Compiegne, 243-249, (2004)

Ginduri despre organizarea dialogului politic romanesc distribuit pe Internet, S.d.M. la 21 noiembrie 2003

Manipulare prin discurs despre manipulare- semnal de presa comentat, SDM la 19-02-2004

Invatamint romanesc ca prilej de ghiseft - semnal de presa comentat,  SDM la 25-02-2004

Forum -Piata Universitatii

            Explicatii

Revolutia din decembrie

Procesul Tranzitiei Criminale

Cazul Viorel Roventu

Actiuni si rezultate

Pledoarii si strategii

Paul Goma

Nica Leon

Lupta cu abuzurile "tranzitiei"

Basarabia si Bucovina

Initiative sociale, economice, politice si juridice

Tranzitia educatiei, din lac in put ... - 14 martie 2005

Sfirsitul partii... invizibile - 30 martie 2005

Rosca, I. Instrumentation de la gestion des connaissances au sein d'une communeaute de pratique sur le web semantique (Knowledge management instrumentation for a community of practice on the semantic Web), Symposium REF-2005, Montpellier ( 2005)

Rosca, I. Explanation modelling and competences management, InSciT2006 Merida, Knowledge and information management track, Proceedings in current research in information science and technologies, Vicente P.Guerrero-Bote ed., pp. 423-429, 2006

Rosca, I., Rosca, V. Access management for knowledge communities - a policy orchestration formula. LORNET'07 conference, 2007

Rosca, I., Rosca, V. Meaningful access: policy, management and orchestration. IJAMC

[nepublicat] Indexation sémantique et propagation du savoir (version 2)

[nepublicat]  TELOS et la gestion des connaissances (version 3)

[nepublicat] Shared research about knowledge sharing - the LORNET case

[nepublicat] Managing the global knowledge metabolism of an evolving community

[nepublicat]  The explanatory interaction - history of a research

[nepublicat]  A "4d" vision about knowledge physiology

[nepublicat] Pragmatic "layer" or knowledge physiology?

[nepublicat]  Cognitive communities using semantic matching: knowledge propagation and human transformation

[nepublicat] Adaptable models for procedure orchestration and competence matching services 

A patra putere … de domesticire - 11 ianuarie 2006

Media inabordabila, nefrecventabila sau nociva, 15 octombrie 2009

Diversiunea Diaconescu: compromiterea justitiarismului  - Ioan Rosca, 26 iunie 2010

Mesaje lansate pe Internet in ianuarie 2012, 27 ianuarie 2012

Procesul comunismului, contrarevolutiei si tranzitiei criminale - forum

O diversiune "istorica" la televiziunea romana

Este necesar Institutul Revolutiei?

Mai calm , mai tolerant, mai constructiv?

Propaganda pro-Stanculescu, deosebit de activa

Tandemul Moraru- Stoenescu

Un pericol mediatic nedezamorsat: Corina Dragotescu

18 februarie ... tratat de Doru Braia


explicatie, lamurire, revelare, intelegere, prezentare, instruire, educatie, curriculum, didactică, euristocă, pedagogie, formare, predare, asistenta, sfat, uşurare, consultare, sprijin, facilitare, suport, maestru, elev, novice, expert, dascăl, ghid, antrenor, profesor, student, universitate, liceu, învăţător, învăţăcel, programă, cunoaştere, cunoştinţe, şcoală, lecţie, intelepciune, orientare, analogie, metafora, model, ilustrare, generalizare, demonstrare, contraexemplu, particulariza, lustrare, exemplificare, decodificare, traducere, popularizare, iluminism, intrebare, raspuns, comparare, corectare, negare, combatere, concepere, creatie, consonanta, adevar, minciuna, toleranta, aflare, investigare, cogniţie, intelect, competenţă, evaluare, judecată, deducţie, consecinţă, valoare, inspiraţie, iniţiere, introducere, observare, ambiguitate, sens, cuvint, concept, semantica, mesaj, limbaj, comunicare, semiotica, indexare, catalogare, cautare, reperare, clasificare, navigare, expolorare, ontologie, context, cultură, democratizare, credinta, indoiala, opinie, gindire, cugetare, inducţie, verificare, cautare, sens, manipulare, media, mistificare, ideologie, propaganda, falsificare, alienare, postmodernism, control, Orwell, dialogic, discurs, informare, dezinformare, promovare, cenzură, retorică, Internet, WWW, google, CSCW, CSCL, HCI, ITS, multimedia, hypermedia, hypertext, sinaptică, design, implementare, arhitectură, client-server, funcţie, reţea, calculator, program, interfaţă, aplicaţie, distribuire, date, datamining, metadata, depozitare, conservare, cooperare, colaborare, coordonare, sincronizare, floor control, semafor, partajare, codare, procedură, colectiv, comunitate, standarde, social, complexitate,coflict, negociere, contract, protocol, normă, decizie, acces, identificare, indentitate, anonimat, politică, declarare, grup, înregistrare, încriere, cont, conexare, conectare, confidenţial, răspundere, piratare, protecţie, viruşi, dinamică, emancipare, efort, empatie, emergenţă, sinergie, inginerie, planificare, organizare, gestiune, testare, mediu, ergonomie, ethica, evoluţie, joc, global, holism, graf, ierarhie, imagine, idee, practică, influence, instrument, intelect, integrare, inteligenţă, tălmăcire, pricepere, matching, cerere, ofertă, open source, optimizare, orchestrare, ordonare, operare, copiere, împerechere, paralelism, serial, participare, actualizare, recepţie, trimitere, reciprocitate, reducere, amintire, distanţă, reprezentare, parolă, autorizare, semnătură, resursă, regăsire, rezonanţă, rezultat, scenariu, specificaţii, înlănţuire, serviciu, portal, site, socializare, facebook, yahoo, browser, navigator, sinapsă, ţintă, sarcină, technologie, instrument, urmă, utilizator, utilitate, variaţie, virtual