Bi(bli)ografie - Sumarul eseurilor explicative

Teoria si ingineria sistemelor, politica si civism, mecanisme decizionale, teoria statului si dreptului

Morin, A., Rosca, I. Vision systémique de l'explication dans la formation. (A system vision about explanation in education), 68e congress AGFAS' 2000, 18 mai. Coloque: Technologie éducative : la formation des maîtres et des professeurs aux NTIC.

Paquette, G., Rosca, I., De la Teja, I., Léonard, M., Lundgren-Cayrol, K. Web-based Support for the Instructional Engineering of E-learning Systems, Proceedings of WebNet'2001, Orlando FL, October, W. Fowler, J. Hasebrook (eds.) pp. 981-987.(2001)

Rosca, I., Paquette, G. The Explora2 system, Congres TeleLearning, Vancouver (2001)

Rosca I., Paquette.G. Organic Aggregation of Knowledge Objects in Educational Systems, Canadian Journal of Learning Technologies, Volume 28-3, Fall 2002, (pp. 11-26)

Paquette, G., Rosca, I. Modeling the delivery physiology of distributed learning systems. Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL) , v1, No2, 2003

Dufresne, A., Basque, J., Rosca, I., Rosca V., Paquette, G., El Khettab, H., Leonard, M., Lundgren-Cayrol, K., & Villot-Leclerc, E. Modélisation et intégration de fonctions de soutien aux concepteurs de systemes de téléapprentissage dans l'environnement ADISA. ACFAS '2004, Montreal

Rosca, I., Rosca, V. Pedagogical workflow management with functions, LOR'04 congress, Montreal

Contradictie si perplexitate - 1 discutie cu domnul Portocala– publicat S.d.M.-octombrie 2003

Rosca, I. Paquettte, G., (demo Rosca, V.). TELOS conceptual framework. Presentation and demonstrative illustration of the conceptual architecture, LOR'04 congress - Towards the educational semantic web

Paquette G., Rosca I., Mihaila S., Masmoudi A. TELOS, a service-oriented framework to support learning and knowledge Management, E-Learning Networked Environments and Architectures: a Knowledge Processing Perspective, S. Pierre (Ed), Springer-Verlag, 2006

Rosca, I. Knowledge and object phylogenetic production cascades - the TELOS case, CE'2006 conference, Antibes Knowledge in CE track, Proccedings in Leading the web in concurrent engineering, Parisa Godus &others ed., 2006, pp 296-304, IOS pres, 2006

Rosca, I. Five years for five perspectives on TELOS, LORNET'06 conference, 2006

The GEFO project

The TELOS project

[nepublicat] TELOS - an infrastructure for educative inter-operation through the Internet

[nepublicat] Procedures modeling, adaptation, orchestration and reproduction with "functions"

[nepublicat] Rosca I. TELOS - an infrastructure for educative inter-operation through the Internet

[nepublicat] MODEL BASED Engeniering OF PRODUCTION CASCADES- A system phylogenetic approach

[nepublicat] Expansion of evolving distributing systems by recursive aggregation and production cascades

Contradictie si perplexitate . Alternativa perplexitatii asumate - S.d.M. la 15 noiembrie 2003

De la oportunism la inoportunism in politica, publicat S.d.M. la 22 octombrie 2003

Prizonieri in contradictii capcana, publicat S.d.M. la 14 noiembrie 2003

Romania Crestin Democrata – replica, publicat S.d.M. la 25decembrie 2003

Votul cenzitar, publicat in SDM la 17-02-2004

Definitia democratiilor occidentale

Replica la "Subordonarea Bancii Nationale", comentariu publicat pe S.D.M la 11- 06-2004

De la revolta la transpolitica , comentarii publicate pe S.D.M la 19-06-2004

Despre binaritate , publicat in elkorg2 la 14-12- 2004

Despre epistemologie, publicat in elkorg2 la 17-12- 2004

Anticomunism si anticonformism , 11 ianuarie 2005

Conspiratia complexitatii , 12 ianuarie 2005

Cum a fost anticomunismul ... tras pe dreapta , 27 ianuarie 2005

Taxarea - ca mijloc de spoliere si tema de propaganda , 30 ianuarie 2005

Monstruoasa coalitie: statul si profitorii, 31 ianuarie 2005

Zbuciumul politic orbesc , 3 februarie 2005

Sistemul , 27 februarie 2005

Dimensiunea anarhica a anticomunismului , 2 martie 2005

Principiul startului corect , 8 martie 2005

Capitalism oligarhic sau participativ? , 9 martie 2005

Nu oricine poate face covrigi , 10 martie 2005

Orbire simetrica , 12 martie 2005

Cum sa faci dreptate - intr-un musuroi de hotii , 13 martie 2005

Analiza problemei statutului partidelor  , 9 iunie 2009

Militarism versus militantism, 1 decembrie 2009

Procesul comunismului, contrarevolutiei si tranzitiei criminale - forum

Persoane sau idei? Expunere- raspuns, domnului Mihaiescu


teorie, sistem, parte, întreg, relaţie, dependenţă, stare, reacţie, cibernetică, evoluţie, adaptare, schimbare, progres, continuitate, conservare, modificare, stabilitate, mecanism, măsură, metabolism, metamorfoză, origine, osmoză, coagulare, diferenţiere, reproducere, replicare, fiziologie, organism, ştiinţa, rigoare, metodă, epistemologie, cercetare, verificare, ipoteză, concluzie, raţionament, argument, logică, opinie, teză, doctrină, ideologie, ipoteză, concluzie, raţionament, argument, logică, speculaţie, teză, paradigmă, proces, dinamică, dogmă, misiune, aspiraţii, ţel, obiectiv, scop, viitor, trecut, prezent, plan, proiect, memorie, istorie, producţie, parazitism, speculaţie, bănci, finanţe, credit, împrumut, sociologie, antropologie, psihologie, limbaj, semn, simbol, semnificaţie, exprimare, mesaj, media, reprezentare, dialectică, raţiune, pereche, pertinenţă, sinteză, recursivitate, recesivitate, transmisie, fidelitate, perturbare, fenomen, postulat, practică, premiere, reguli, politică, stat, drept, putere, uzurpare, societate, echilibru, revolta, supunere, simbioză, domesticire, conformism, încadrare, represiune, tiranie, democraţie, dictatură, monarhie, republica, parlament, putere, separare, contestaţie, opoziţie, răscoală, revoluţie, răsturnare, război, poliţie, servicii secrete, ocult, mondializare, distributism, comunism, capitalism, imperialism, colonialism, rasism, antisemitism, filosemitism, socialism, liberalism, libertarian, anarhism, terorism, pacifism, corporatism, paternalism, patriotism, cosmopolitism, pluralism, populism, radicalism, utilitarism, sindicalism, solidarism, pragmatism, progres, conservator, disciplina, libertatea, echitate, egalitate, fraternitate, dominaţie, exploatare, manipulare, represiune, propagandă, minciună, ascundere, justiţie, dreptate, vină, răspundere, penalizare, pedeapsă, probă, argument, pledoarie, închisoare, execuţie, prescriere, reparaţie, proprietate, violenţă, agresiune, concurenţă, colaborare, confruntare, negociere, toleranţă, interzicere, raport, memoriu, sondaj, analiză, partid, mişcare, curent, regres, decădere, simulare, previziuni, experiment, etică, degradare, patologie, complexitate, domesticire, alienare, acţiune, anomie, autoritate, birocraţie, cetăţean, clasă, comunitate, consimţămînt, contract, convenţie, discriminare, emancipare, economie, diviziune, demnitate, fascism, feudalism, feminism, minorităţi, iluminism, dreapta, stînga, îngrădire, legitimitate, naţionalism, nevoi, obligaţie, pace, suveranitate, teorie, toleranta, traditie, utopie, Adorno, Arendt, Bahro, Berlin, Bookcin, Buber, Buharin, Burke, Cabral, Celine, Camus, Chomsky, Dahl, Derrida, Dewey, Durkheim, Foucault, Frank, Freire, Fromm, Fourier, M.Florian, Gramsci, Galbraith, Ghandi, Goodman, Gotwin, Gutierrez, Habermans, Hayek, Hegel, Hitler, Heidegger, Hilferding, Herder, Hobbes, Humboldt, Hume, Illich, Kelsen, Keynes, Kohr, Kropotkin, Kant, Lenin, Locke, S.Lupascu, Malthus, Macpherson, Malraux, Merleau-Ponty, Mannheim, Marcuse, Michels, Montaigne, Montesqiueu, Radulescu Motru, Machiavelli, Stuart Mill, Thomas More, Narayan, Niebuhr, Nietzsche, Mosca, Odobleja, Orwell, Owen, Occam, Oakeshott, Ortega y Gasset, Pareto, Furet, Marx, Nozick, Paine, Pascal, Platon, Proudhon, Popper, Rawls, Rorty, Rousseau, Nath Roy, Rusell, Ruskin, Saint-Simon, Schumacher, Sorel, Stalin, Schumpeter, Skinner, Leo Strauss, Spengler, Spencer, Stirner, Adam Smith, Tawney, Thoreau, Taylor, Tocqueville, Tucker, Veblen, Voegelin, Max Weber, Weil