Bi(bli)ografie - Sumarul eseurilor explicative

Conditia umana, individuala si colectiva

Tratat de superficialitate, 17 ianuarie 1995?

Indoieli suprapuse - dialog cu Valeriu Ciuca, martie 1996

Invitatie la legitimarea celuilalt eu , 24 martie 1995

"Compromiterea" ideilor, libertatea de a gindi si bucuria de a trai, publicat pe s.c.r – 3 noiembrie 1995

Faceti loc ca am dreptate!, publicat pe s.c.r la 24 august 1996

Setea de absolut, publicat pe grupul S.d.M. la 17 iulie 2002

Paradoxul prizonierilor dincolo de perplexitate, publicat S.d.M. la 16 noiembrie 2003

Rosca , I. Réflexions sur les conditions personnelles de la modélisation de l'explication. Ou l'usage de l'introscope en modélisation systémique (Reflexion on the personal experience in explanation modelisation-or the use of the "introscope" in systemic modelisation), Questions Vives, Vol 2, No3, 2004

Victorii si infringeri solidare

            A. Catre Adrian Vasiliu, publicat in SDM la 10-01-2004

            B. Replica, publicat in SDM la 11-01-2004

            C. Anexa, publicat in SDM la 11-01-2004

Epoca sinistra a ingineriei intelectuale, publicat pe S.D.M la 10- 06-2004

Obscurantism , publicat in grupul SdM si alte spatii la 9-12- 2004

Sa nu te intereseze ce face celalalt... sa suporti doar efectele , Ioan Rosca, 25 ianuarie 2005

Viitorurile refuzate , Ioan Rosca, 26 ianuarie 2005

Cincinalele crestinarii a-mistice , Ioan Rosca, 4 februarie 2005

Gravitatia , Ioan Rosca, 15 februarie 2005

Perplexitatea morala: a crede, a spune, a face, a fi , 18 februarie 2005

Mistica indoielii asumate: a sti ca crezi in loc sa crezi ca stii , 23 februarie 2005

Trei intrebari coborind/urcind catre miezul conditiei noastre politice , 3 martie 2005

Ne lasam (des)fiintati dinafara? , 4 martie 2005

Alternative ... , 20 martie 2005

Totul pina la oglinda.... , 25 martie 2005

Trecut prin prezent , 27 martie, 2005

Ctitoririle oportunismului românesc , 12 ianuarie 2006

Perplexitatea dinafara/dinauntru - o întrebare , 24 ianuarie 2006

Desertul tatarilor , 30 martie 2006

Orbecaind prin mlastina efectelor, fara memorie, ghidati de oglinzi strimbatoare, 2.12.200


condiţia umană, etos, căutare, sens, filosofie, dezumanizare, degradare, patologie, complexitate, alienare, domesticire, credincios, ateu, utopie, visare, epistemologie, metodă, rigoare, ştiinţă, cercetare, verificare, ipoteză, concluzie, raţionament, argument, logică, speculaţie, opinie, teză, doctrină, ideologie, adevăr, modest, vrednic, cinstit, harnic, bun, drept, generos, solidar, profund, moral, înţelept, experienţă, coerent, luciditate, delicateţe, omenie, imaginaţie, spirit, transcendenţă, metafizică, religie, mit, mistic, dogmă, năzuinţe, misiune, aspiraţii, ţel, obiectiv, scop, viitor, trecut, prezent, plan, proiect, memorie, istorie, sociologie, antropologie, psihologie, cognitie, existenţă, vitalitate, oportunism, psihic, subiect, supravieţuire, semiotica, semantic, lingvist, limbaj, semn, simbol, semnificaţie, exprimare, mesaj, media, reprezentare, sfat, patimă, viciu, slăbiciune, laşitate, micime, prostie, mărginire, răutate, meschin, necinste, egoist, trufie, arogant, superficial, simplism, imoral, amoral, amatorism, exaltare, brutal, credulitate, obtuzitate, pasiune, pasivitate, animalitate, simţ, auz, vedere, imagine, schemă, model, structură, tehnică, instrument, artefact, societate, realitate, reacţie, similaritate, similitudine, intelect, gîndire, idee, concept, gînd, cuvînt, comunicare, înţeles, afect, cauză, efect, scop, teleologic, conştiinţa, emoţie, motivaţie, caracter, personalitate, persoană, stare, credinţa, speranţa, judecată, deducţie, consecinţă, valoare, zădărnicie, absurd, nihilism, optimism, pesimism, activism, negativism, pozitivism, reducţionism, spaţiu, timp, materie, energie, formă, eu, întreg, legătură, raport, bucurie, fericire, mulţumire, tristeţe, depresie, amărăciune, furie, revoltă, veselie, tristeţe, derută, rătăcire, ambiţie, vanitate, iubire, ură, moarte, naştere, creştere, evoluţie, adaptare, copilărie, tinereţe, bătrîneţe, vîrstă, radicalism, toleranţă, uimire, plictiseală, stoicism, hedonism, rapacitate, ruşine, remuşcare, aşteptare, uitare, răzbunare, smerenie, cultură , inefabil, infinit, nedeterminat, vag, relativ, labil, imprecis, contradictoriu, interior, introspecţie, intuitiţie, posibilitate, certitudine