Observaţii privind predarea matematicii.
Lucrare de stat - 1990. Facultatea de Matematicã

Sumar Partea 1 -pdf (101kb)

Introducere p1-6 Partea 2 -pdf (358kb)

I. Redefinirea obiectivelor predării matematicii Partea 3 -pdf (828kb)

   1. Poziţia în sistemul social şi politic p7
   2. Poziţia în sistemul general de cunoştinţe p12
   3. Poziţia faţă de sistemul individualităţii umane p15
   4. Formarea personalităţii (obiectivul 1) p18
   5. Instrument utilizabil în practică (obiectivul 2) p19
   6. Fapt de cultură (obiectivul 3) p22 Partea 4 -pdf (889kb)
   7. Împlinire filozofică (obiectivul 4) p24
   8. Stimulator estetic (obiectivul 5) p26
   9. Antrenare a voinţei (obiectivul 6) p28
   10.Formarea profesionistului (obiectivul 7) p30
   11. Necesitatea precizării cîmpului motivaţional p32
   12. Planul unei lecţii p35

II. Predarea matematicii ca specialitate Partea 5 -pdf (478kb)

   1. Un alt model al actului predării p37
   2. Explicatorul p39
   3. Situaţia explicaţiei azi p41
   4. Ce distinge explicaţia de informaţie şi demonstraţie p42
   5. Dimensiunile explicaţiei. Criterii p43
   6. Lucrări de matematică explicată p44
   7. Extensia informaţiei în spaţiul explicaţiei p45

III. Analiza situaţiei actuale Partea 6 -pdf (495kb)

   1. Raportul profesor-elev; dictatura didactică p47
   2. Neglijarea factorilor motivaţionali p48
   3. Nerespectarea particularităţilor psihologice p48
   4. Lipsa respectului pentru timpul şi energia elevului p49
   5. "Comunismul didactic" p50
   6. Lipsa modulării şi ierarhizării expunerii p50
   7. Lipsa stratificării abordabilităţii p51
   8. Ambiţiile alpinismului pe cărări abrupte p51
   9. Călătoria în ...cunoscut; frica de surpriză p52
   10. Lipsa de sinceritate şi consecinţele ei p53
   11. Între noţiuni şi mecanisme p54
   12. Uitarea curiozităţii prin doctrina şcolară p55
   13. Poluarea în matematică p56
   14. Abstractizarea, de la sinteză la formalism şi evaziune p59 Partea 7 -pdf (1192kb)
   15. Scara motivaţiilor p61
   16. Dezechilibre ale explicaţiei p62
   17. Notarea, de la factor regulator, la diversiune p64
   18. Necesitatea unui ghid general de orientare p67

IV. Aplicaţii

   A. Programă analitică pentru liceu p69 Partea 8 -pdf (1909kb)
   B. Exemplu de abordare a unui capitol p79 Partea 9 -pdf (4657kb)
   C. Exemplu de prezentare a unei teoreme p101 Partea 10 -pdf (2934kb)
   D. Exemplu de lecţie – exerciţiu, programată p111 Partea 11 -pdf (886kb)
   E. Listingul programului p116 - Partea 12