Estetică şi dragoste în predarea electronicii
Proiect de lucrare de stat - 1982. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Notă: După prezentarea acestei Introduceri, proiectul a fost considerat inoportun

Introducere
   I Puncte de plecare p1 Partea 1 -pdf (863kb)
      1. Eforturile didactice şi menirea lor în învăţămînt
      2. Politica "pe termen lung" în rezolvarea problemelor economice, în făurirea unei societăţi competitive p2
      3. Năzuinţele omului şi impactul dintre ele şi şi economie p4
      4. Starea actuală de lucruri ( observaţii personale) în învăţămîntul superior politehnic p6
      5 Concluzii p12

   II O analogie Partea 2 -pdf (2017kb)
      1. Regulile jocului p14
      2. Jocul echipei "A" p16
      3. Jocul echipei "B" (planuri) p19
      4. Jocul echipei "B" (discuţii) p25
      5. Jocul echipei "C" p33
      6. Jocul echipei "D" p34
      7. Jocul echipei "E" (premise) p36
      8. Jocul echipei "E" p40

   III Completări. Argumente. Cocluzii p42 Partea 3 -pdf (928kb)
      1. Exemplu 42
      2. Scindarea atribuţiilor p43
      3. Tacticile ca obiectiv tip "E" p46
      4. Estetica - un alt obiectiv tip "E" p47
      5. Organizarea: pradă - informaţie - frumuseţe p48
      6. Alimentaţia echipei. Cercul vicios. Implicaţii p50
      7. Inginer sau intelectual? p53