Caiet service 1988. Electronica Bucureşti

Sumar -pdf (218kb)

I. Informări
      50 de ani de la înfiinţarea întreprinderii Electronica - ing. C Găzdaru p3
      Suplimentul periodic informativ în sprijinul perfecţionării pregătirii profesionale - ing. I. Roşca p4 (pdf-424kb)
      Actualitatea în "Electronica" - ing. R. Piţigoi p8
      Orientarea pregătirii profesionale. Examinarea depanatorilor din fabrica service - ing. I. Roşca p9 (pdf-353kb)
      Reprezentanţa are cuvîntul - jud. Neamţ p13
      Agenda depanatorului . Pagini de catalog p14

II. Iniţieri
      Primul contact cu... monitorul color de 37cm, compatibil IBM - ing. Victor Necşescu p20
      Semnalul sinusoidal şi prelucrarea lui - ing. Ioan Roşca p22 (pdf-737kb)
      Modele şi folosirea lor - lect. univ. Liviu Goraş, Fac. Electrotehnică Iaşi p29
      Principiile transmiterii imaginii - ing. Ioan Roşca p31 (pdf-808kb)
      Introducere în alimentatoare în comutaţie - ing. Dinu Hîrţan p37
      Bucla de CAF - Principii - ing. Ioan Roşca p39 (pdf-513kb)
      CAF - chestiuni de principiu - ing. Ioan Roşca p42 (pdf-203kb)

III. Descrieri
      Aplicaţiile multiplicatorului - ing. Ioan Roşca p44 (pdf-902kb)
      Alimentatorul din TV ElCROM - ing. Dinu Hîrţan p53
      Circuite de CAF - ing. Ioan Roşca p54 (pdf-1356kb)
      Sunet, chopper - întrebări pe schemă - ing. Dan Smădu, ing. Dinu Hîrţan p65

IV. Măsurări
      Măsurări pe lanţul UUS- TUNER - ing. G. Bogus, ing. I. Roşca p66 (pdf-350kb)
      Îmbunătăţirea raportului semnal/zgomot - ing. I. Roşca p68 (pdf-294kb)
      Circuitul PLL din oscilatorul de linii - ing. I. Roşca, ing. V. Trifescu p69 (pdf-294kb)
      Ora de laborator - ing. I. Roşca p70 (pdf-136kb)
      TELECOLOR - funcţionarea etajului cu T 5581 - ing. I. Roşca p71 (pdf-113kb)
      Măsurări în BO Elcrom - ing. M. Ionaşcu p72
      Reglarea tensiunii de premagnetizare - ing. Dinu Hîrţan p72
      Voblerul şi utilizările lui - şef lucrări ing. Ion Bogdan, Fac. Electrotehnică Iaşi p74

V. Depanare
      Verificati-vă cunoştinţele p76
      Depanatorii au cuvîntul - Marian Chiriac - electronist RTJ Brăila, Gabor kellemen - RTJ Harghita,
      Ştefan Szasz - RTJ Braşov, Răuş Dănuţ- RTJ Iaşi, Iulian Rozetca- RTJ Vaslui, Anton Mandale-RTJ Galaţi, Ailinca C.-RTJ Bacău, p77
      Algoritmi de depanare - ing. Dinu Hîrţan, ing. M. Ionaşcu p81
      Depanare comentată - ing. M. Ionaşcu p81
      Tunar-comanda ledurilor - ing. Dinu Hîrşan p88
      Sunetul CCIR şi decodorul de culoare - ing. I. Roşca p89 (pdf-98kb)
      Adaptarea TV pentru lucru cu VCR - Szasz Ştefan- RTJ Braşov p90
      Comentarii - ing. V. Trifescu p90
      O surpriză în decodor - ing. I. Roşca, ing. Dan Smădu p93 (pdf-158kb)
      Pistă falsă...! - ing. Gădoiu Ion - RTJ Bihor p93
      Consultaţie tehnică - ing. Dinu Hîrţan p94
      Feed-back - ing. I.Roşca p95 (pdf-145kb)
      Analiză tehnică - tehn. I. Mihăescu p96
      Decodorul de culoare - ing. Mariana Ionaşcu p97

VI. Perfecţionări
      Înlocuirea dublorului de tensiune - Mihai Tiron, electronist RTJ Neamţ p98
      Modul intrare/ieşire-audio/video - ing. Puiu Nedelcu p101
      Televiziune şi oftalmologie. Interviu cu prof. PP Vancea, şeful Clinicii de oftalmologie din Iaşi p102
      În proiectare - ing. Mihai Băşoiu, ing. I. Pop p103
      Transmisia directă de la satelit a semnalului de televiziune - ing. Petre Macovei, cercetător ICSITE Iaşi p106
       Specificul raţionamentelor "în buclă" - ing. I. Roşca p111 (pdf-1085kb)

VII. Mozaic
      Videodiscul - ing. Cezar Constantinescu p120
      Introducere în tehnica digitală - ing. I. Roşca p124 (pdf-516kb)
      Iniţiere în utilizarea unui calculator personal - ing. Gh. Bogus p129
      Tunerul - ing. Gh. Bogus p134
      Baleiajul vertical al TV Elcrom , completare la caietul service - ing. D. Drăgan, RTJ Brăila p134
      Recenzii. Videocasetofoane. - ing. M. Rădoi, ing. R. Mateescu, ing. M. Băşoiu p136
      Divertisment. Televiziunea graficianului G. Enache p137
      Divertisment. Propuneri.Afişe pentru reprezentanţe. Rebo- aritmogrif."Completări" la ROF - G. Bogus p138
      Divertisment.Iluzie sinusoidală - I. Roşca p140 (pdf-125kb)
      Poşta redacţiei - ing. Gh. Bogus, I. Roşca, V. Trifescu p141 (pdf-113kb)